Hoppa till innehåll

Mjukvara

Inbyggda system

Varje inbyggt system utgår från ett unikt behov, och ställer därför också unika krav på våra konstruktörers förmåga att bedöma systemens omfattning och beskaffenhet. Vårt kunnande omfattar allt från grafiska gränssnitt och interaktionsdesign, till reglersystem, kommunikationsbussar, datainsamling m.m.

Beroende på komplexiteten i projekten används allt från tillståndsmaskiner i C eller assembler till mer komplexa system baserade på FreeRTOS eller Linux/BSD.

Projektledning och kvalitetssystem

AES har flera kompetenta projektledare och vi hjälper gärna dig med att strukturera dina projekt och införa kvalitativa arbetsmetoder. Vi arbetar internt med kodstandarder, kodgranskning samt versionshantering och vi hjälper gärna dig med att införa metoder för att öka kvalitén och minska time-to-market.

Mobilappar

Dagens mobiltelefoner och surfplattor kräver en ny typ av mjukvara där användargränssnitt, design och interaktion ligger i fokus. AES utvecklar mot ledande mobila operativsystem som iOS, Android och Blackberry, samt plattformsoberoende webbappar.

Vi arbetar gärna projekt i där vi bygger alla delar i en större kedja; exempelvis inbyggda system, bluetoothenheter, och servermjukvara, med användarinteraktion via mobila applikationer.

Industriell automation

AES använder sig av PLC, inbyggda system och datorbaserade lösningar för att konstruera effektiva och driftsäkra system för automation. Har du ett PLC-system som inte längre går att köpa eller har dina produktvolymer ökat så kan det vara intressant att migrera till ett inbyggt system där du har kontrollen över alla parametrar och får en kostnadseffektiv lösning.

Servermjukvara och databaser

Behöver ni ett intranät kopplat till mobilapp, en databasserver för insamling av mätdata för kunddebitering eller ett system som kan övervaka din maskinpark för att avgöra när det är dags för service?

Vi utvecklar och anpassar mjukvara för Windows Server samt diverse Unixsystem, och designar SQL- eller Access-databaser utifrån era behov.