Hem

AES har ett brett kompetensspektrum inom mjukvaruutveckling, och
erbjuder tjänster inom specifikation, utveckling samt testning av
mjukvara.
Våra utvecklare är vana att arbeta inom alla nivåer, och
täcker upp allt från inbyggda system till fristående applikationer och
större databasdrivna system.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla elektronik för sensorer, säkerhetssystem, betalsystem,
industriautomation, konsumentelektronik, trådlös kommunikation m.m.
AES kan även hjälpa till med projektledning, specifikation,
produktionsanpassning, produktionsstart, certifiering och
produktförvaltning.

Gränslandet mellan elektronik och mekanik. Systemdesign, datorteknik (inbyggda system), reglerteknik, signalbehandling och produktionstest är några av de områden AES hjälper Er med. Dessutom erbjuder vi tjänster som visualisering med 3D-modeller, framtagning av fysiska prototyper samt analys och simulering.

AES utför verifiering samt kalibrering av givare och mätsystem. Många
av de projekt vi genomfört är av mätteknisk natur, och för att kunna
kvalitetssäkra berörda produkter har vi en kalibrerad maskinpark som klarar en mängd olika typer av givare för geotekniska undersökningar, industriell övervakning m.m.