Hoppa till innehåll

Hårdvara

Specifikation

Behöver du ett helhetsåtagande där du får hjälp med att ta din idé till färdig produkt eller är du bara ute efter lite hjälp på vägen så kan AES tillgodose dina behov. Moderna utvecklingsverktyg gör det möjligt för våra mekanik- och elektronikingenjörer att arbeta tillsammans redan i ett tidigt utvecklingsskede. Detta förenklar verifiering avsevärt, exempelvis när man vill säkerställa att elektronik och funktionalitet ryms inom de fysiska begränsningar som oftast finns i slutprodukten.

Processkonstruktion

Konstruktion och dimensionering av rörsystem och säkerhetssystem med specialisering på hygienisk design och sanitära system.

Konstruktion

Dagens formspråk strävar efter allt mindre produkter och att behöva kompromissa bort funktionalitet i projektets slutfas på grund av oväntade mekaniska krav är sällan särskilt lockande. En designförändring kan dessutom bli mycket kostsam när plastdetaljer och liknande kanske redan finns framtagna. Med mångårig erfarenhet av moderna designverktyg konstruerar vi din produkt efter dina behov.

Produktionsteknik

Vi anpassar den nya eller befintliga produkten för effektiv och snabb tillverkning. AES samarbetar med flera kompetenta verkstäder med avancerade produktionsverktyg.

Testutrustning

Att funktionstesta en ny produkt är en tidskrävande process. Vi hjälper till med testriggar och loggning av testet. Vi är specialiserade på testfixturer för produktionskontroll av kretskort.

Prototypframställning

AES har möjlighet att ta fram prototyper och modeller i både plast, trä och metall, ofta så snabbt som över dagen. Detta gör det möjligt att i ett tidigt skede hitta optimala mekaniklösningar för projektet. Till vår hjälp har vi både CNC-maskiner, 3D-skrivare och andra moderna mekaniska verktyg

Regulatoriska krav och certifiering

Behöver du hjälp att CE-märka din produkt har vi kunskap i maskin-, lågspännings- och EMC-direktiven.