Mätteknik

Många av de projekt AES arbetar med är av mätteknisk natur, och vi kan erbjuda både utveckling och kalibrering av givare och mätinstrument. Vi har en kalibrerad mätteknisk maskinpark och utför även mätningar på uppdrag.