Hoppa till innehåll

Kompetens

AES är ett kunskapsföretag. Vi arbetar med att utföra teknisk utveckling och att tillföra teknisk kunskap till projekt. Vidare så arbetar vi tillsammans med andra organisationer i projekten och detta ställer höga krav på oss när det kommer till kommunikation och projektledning.

Vi lever i ett föränderligt samhälle där myndighetskrav hela tiden förändras och utökas. Vi arbetar fokuserat med att följa utvecklingen av regulatoriska krav för branscher och produkter.

Vår modell för att kunna leverera kunskap innebär att alla i vår organisation bereds möjlighet till och uppmanas att ta del av ett livslångt lärande. Alla i organisationen har en individuell utbildningsplan och även AES som företag har en plan över vilka kunskaper och förmågor som skall utvecklas under verksamhetsåret.