Från och med 2013 sker en stor förändring av alla CE-märkande direktiv. Det nya i direktiven är att RoHS blir en del av CE-märkningen och att den tekniska filen måste innehålla en materialdeklaration som redovisar innehållet av RoHS-ämnen i alla ingående komponenter i produkten samt information om spårbarhet. Viktigt att tänka på är att alla komponenter i en elektronisk produkt, även de delar som inte är elektronik innefattas och måste deklareras.

RoHS  (Restriction of Hazardous Substances) är ett direktiv som tar upp användningen av 6 ämnen som anses vara farliga och som framförallt nyttjas i elektronik. Målet med direktivet är att fasa ut ämnena i elektroniska produkter. Det tidigare RoHS-direktivet har koncentrerat sig på konsumentelektronik och många produktkategorier har undantagits för att vid tidpunkten direktivet infördes ansågs ämnena nödvändiga. Nu är den uppdaterade versionen kallad RoHS2 antagen och ämnena har idag fått ett flertal lämpliga ersättare och därför kommer alla undantagen stegvis att försvinna.

Har ni produkter idag som ni behöver hjälp med att upprätta dokumentation för eller vill ni bara veta mer om vilka krav som numera ställs så hör av er till oss!

Robert Ehn
035-777 99 07