RoHS2 och CE-märkning

Från och med 2013 sker en stor förändring av alla CE-märkande direktiv. Det nya i direktiven är att RoHS blir en del av CE-märkningen och att den tekniska filen måste innehålla en materialdeklaration som redovisar innehållet av RoHS-ämnen i alla ingående komponenter i produkten samt…

Continue reading →